"MALARIAMANNEN" En Musikkfilm på 13 minutter
(hele vedlagte "storyboard") og forestilling på 30 minutter (vernissagedelen av "storyboard")


Sitat medisinsk leksikon:

"På verdensbasis forårsaker parasittsykdommer store helseproblemer. Malaria er den viktigste blant mange viktige og utbredte parasittsykdommer". "Parasitter ( av gr.parasitos, eg. `Gjest` ), snyltere, organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten".

Relasjonen vert/parasitt er hovedessensen i handlingen, hvor hovedpersonen altså er verten og vernissagens gjester får sine "næringsstoffer" fra. Dette i form av opplevelser som elektriske billedangrep.

Malariamannen er forøvrig trigget av personlig opplevelse av Malaria. "Hallusinerende" opplevelser under febertokter og senere tilbakefall med bilder som satt i ovenstående kontekst inspirerer til formidling. Rytme Varierende elektrisk, som i en feberrie, men med kontrast og basis i kamelens dempede gangart

Koreografi
Alle bevegelser i bildene vil bli koreografert med utgangspunkt i rytmens skiftende temperatur.

Musikk / Bilde
Sammensetningen av bildene blir ikke nødvendigvis som lineær storyline, men oppbygning som et musikkstykke med rom for gjentagelser og variasjoner over tema som i musikalske arrangement i utvikling. Som tilnærmelsesvis klassisk oppbygd musikk i sonateform. Med hovedmotiv eller hovedtema så vel som sidetema som bearbeides til forløsning.

PITCH FERNISSAGE MALARIAMANNEN

  • som innvier -_sykdom som innvielse -
  • for parasitte gjester med skrikende behov til forløsning
  • scenario over sykdomsbildet malaria; gjester som parasitter på verten, Malariamannen
  • fernissagens bilder - malariamannens hallusinasjoner

I perspektiv / betydningen er Malariamannen som virus - en fremmed.
Et fremmed-element som får verden til å stoppe opp
Verden her forstått som en vant konstant strøm av oversettelse og tolkning. Som følgen et mangel og behov leses i dissonanse ansikter, et kykoptisk behov til forløsning

Dette som motsats til kamelens hemmelighet…… som samlepunkt. (vennligst se storyboard)

Ansiktene som oppløser seg inn i neste "verden", Malariamannens bilder konfigurerer om publikum ….. vil bli en veldig inngripende prosess….. som samlepunkt. Noe som kan transportere oss gjennom denne tiden hvor angsten for å slippe rasjonaliteten (eller det som konstituerer den) som samlepunkt har en perversitetsproduksjon uten sidestykke.

Musikken-s dramaturgi vil inneholde vital / viral informasjon

Koreografi, dansere / utøvere vil ta utgangspunkt i denne for utvikling av eget fysisk materialet, partitur gjennom trinnvis improvisasjon i henhold til arbeidskurveprinsippet: Fra kaldt kodet materialet, (fysiske bevegelsers partitur , slippe koden (smiprosessens varme) slippe til nye impulser - søkte eller ikke søkte - deretter sette fast, definere materialet, ny kode, personligere bestemt.

Malariamannen som innvier - sykdom som innvielse - Malariamannen instruerer gjennom operasjon på gjensidig flate(jf.kroppers felles fornemmelse) - ikke kommunikasjon, men diagrammatisk som opererer ved materie, ikke substans (formet materie) og funksjon, ikke form. En diagrammatisk transformasjon er verken analog, symbolsk, polemisk-strategisk eller bevissthetsrelatert mimetrisk.

En viral kunsts ideale (sic.) operasjonsflate er diagrammatisk. Diagrammer må skilles fra de tre andre typer tegn; indeks (spos ) - terrotiale tegn; ikon- som forbindes med reterritoralisering (høy grad av likhet, mellom betegner og betegnet ) og fra symboler som handler om relativ eller negativ deterrotialisering (Ingen gitt eller tilfeldig sammenheng mellom betegner og betegnet) ( alle tegn som blanding av forskjellig semiotiske regimer) Peirce underordnet diagrammet ikonet, relasjon Ikon (be) tegning over hvordan kroppen mingler uten å betegne kroppene. Men Deluze og Guattari mener det overhodet ikke er nødvendig å underordne relasjonen eller mellomrommet. Liv har ikke noe utgangspunkt. Linjene bør ikke underordnes punktet. Liv gror fra i mellom. Det diagrammatiske fungerer ikke i forhold til å skulle representere, selv ikke noe virkelig, men snarere konstruere noe virkelig som ennå har å bli til : En ny virkelighet

Som innvier opererer Malariamannen diagrammatisk - På et plan av gjensidig forføring, som ikke lar seg fange i noe regime - trans sex.

Normer, skjebnetråder, relasjonens tegninger, gjensidig forføring, bryte med informasjonen til å få folk i formasjoner - fascisme, tungen og pikken, logosentrisme, signifikator-imperialisme og hvordan sex -gjensidig forføring - underordnes ikonet, og Ansiktet. Ansiktets oppløsning. Ansiktet innebærer matriksens kjernekode. Her er glassklare flater - hvordan betydningen innskrives, ansikter med dissonans som definerer mangel og behov; den lukkede bevisshets tyranni. Pasjonens regime

[ Watch preview ]

[ Storyboard ]