...tanker og notater fra skisseboka før år 2000

 

Foreløpige notater ang. forespørsel fra Ibsenteatret
The reign of logic and common sense
We are still living under a reign of logic and common sense; this is what the play has been driving at.
But in this day and age logical methods are applicable only to solving problems of secondary interest. The absolute rationalism that is still in vogue allows us to consider only facts relating directly to our experience. Logical ends, on the contrary, escape us. It is pointless to add that experience itself has found itself increasingly circumscribed. It paces back and forth in a cage from which it is more and more difficult to make it emerge.
It too leans for support on what is most immediately expedient, and it is protected by the sentinels and common sense. The Common Sense is in the performance represented by the "Time-keeper"……
This is the keeper of conventions and rules and “truths” of different times that any great artist “has overruled”.

"Fornuften er bare et biprodukt av den vante plassering av samlepunktet; så når vi vet hva som foregår, er ved våre fulle fem, har begge ben på jorden - kilder til stor stolthet for oss og angivelige naturlige følger av vår verd - er det rett og slett et resultat av at samlepunktet festes på sitt sedvanlige sted. Jo mer uforandelig og stivt det er, desto større tiltro har vi til oss selv, og desto mer føler vi at vi kjenner verden og er i stand til å forutsi den." DENNE GRUNNTANKEN ER HOS FORNUFTEN UBEVISST BEVISST
Denne "enighet" om samlepunkt som her oppfattes av "Fornuften" som normgivende i enhver setting eller tidsepoke. Normene vil bli fulgt til punkt og prikke ut ifra Fornuftens forståelse av denne, (og det er ikke til å legge skjul på at stykket vil dette Point of View til livs.) "Merkelig nok" får vi etterhvert en følelse av at denne fornuftsdefinisjonen blir merkelig vridd.
Dette i motsetning til: å gripe bevisshetsfenomenene så forutsetningsløst som mulig, uten å benytte seg av faste kategorier og premisser.(-Sartre insp. av Edmund Husserls intensjonalitetslære)
Også i motsetning til:
Hva drømmer gir oss er den fornødne bevegelighet til å trenge inn i andre verdener ved at ødelegge vår fornemmelse av å kjenne denne verden. Drømmer for en reise av ufattelige dimensjoner, en reise som etter å ha latt oss oppfatte alt hva vi kan oppfatte som mennesker får samlepunktet til å springe utenfor det menneskelige domene og oppfatte det som ubegripelig". HOS FORNUFTEN
Også i motsetning til:
Med dette vil jeg henvise til Sartre;"Om spissborgerne; de gjør sin personlighet til en fastlåst holdning, til noe de allerede er og har å fortsette å være. De tror at verdiene finnes utenfor dem--ALVORSÅNDEN-griper verdiene ut ifra verden og består i den trøsterike og tinglige substansiering av verdiene".

SCENE Dette er et nærbildet på scenen, vi ser kun BB halvnær.
BB forteller om nådeløshetens ansikt, the TimeKeeper,-som det første som møtte ham da han ble klekket ut av egget; monologen fades inn:
-Og Fornuften inntok den forferdelig makten som ansiktet på et lik undertiden kan ha, det avviser simpelthen enhver menneskelig holdning man kan innta overfor det. Den uttrykksløse munnen, øynene som stirrer uten å blunke, noe tungt og uorganisk. Et djevelsk smil i dette ansiktet, ikke bittert, ikke rasende eller det man vanligvis forbinder med noe uhyggelig,ikke engang hånlig....Det var som om det med forferdende naturlighet ønsket ham velkommen til sin egen verden av gleder, som om alle mennesker tok del i disse gleder, som om de var den mest naturlige ting av verden og aldri kunne ha vært tatt opp til noen vurdering eller diskusjon. Det ikkehemmelighetsfullt , ikke-konspiratorisk over det. Det utfordret ikke godhet, eller noe som helst, det ignorerte,
-det ignorerte like knusende som tilintetgjørelse.
Følelsesmessige fellesskaper:
Fellesskapet i teknokulturen kan beskrives som en form for nebula - stjernetåke - hvor allting er i bevegelse. Liksom et magisk kraftsenter binder en stjernetåke sammen, binder følelsene de nye ungdomskulturene sammen. De kulturelle "stjernetåker" konstitueres av en fornemmelse av felles verdier og av et taktilt fellesskap, i hvilket man fritt kan bevege seg inn og ut. Man behøver ikke kun identifisere seg med en slags stjernetåke, men kan i stedet reise mellom flere. Det vesentlig er det følelsesmessige fellesskap er at de deltagende betrakter seg som selvstendige individer og at fellesskapet konstitueres her og nå ved å være der sammen. Fellesskapene forplikter ikke, men oppstår og oppløses etter hvilke kulturelle "magnetfelter" som virker mest tiltrekkende.

Møter Dalai Lama

Rituelt
- en følelse av overskridelse som ikke bare skal forstås rituelt, hvor det gamle jeg oppløses og dermed når et høyere forstand. Overskridelse foregår også i en fysisk forstand, hvor kroppen akselerer og dermed overskrider sine grenser også i en sosial forstand, hvor overskridelsen blir en opplevelse, som inngår i en livsfortelling hvor opplevelsen bevisst eller ubevisst brukes som personlig erfaring. Det er et stort fokus på begreper som opplevelse, intensitet, mobilitet, kjærlighet, empati og toleranse.
Forandringens kunst
- disse events kan kun eksistere hvis man lever seg inn i situasjonen og lever opp til et verdimessig kodeks bestående av grenseløs toleranse overfor andre og grenseløs opplevelsestrang. Dette kan f eks kommuniseres gjennom den måte man danser, deler sin vannflaske med en villt fremmed sidemann, og hvordan man fordomsfritt snakker med folk uansett kjønn, religion og seksualitet. I teknokultren jobbes med toleranse overfor andre livsformer og folk får mulighet til å møte andre verdisett enn deres egne.
Kommunikasjon / teknokulturen / tiden
Skrekkscenario er kaldt og skremmende, POV markedsledere i store bedrifter ser på markedet i bevegelse. Mennesker i konstant bevegelse som foretar en ensom reise i en ensartet verden uten å knytte til seg noen.
Undersøkelse av technokulturen viser noe annet! Ganske visst er de unge på reise, hvor de skifter mellom sosiale sammenhenger og geografiske steder, men reisen innebærer interessen for nyanser og en innlevelse i de steder som utgjør technofolkenes transit.. Disse opphold er ikke blottet for sosialt samvær, men formene for sosialt samvær og forpliktelsene er annerledes, fordi de er så intense. De unge reflekterer meget over de sosiale sammenhenger de befinner seg i og søker hele tiden disse skiftninger for å opparbeide sine sosiale og kulturelle kompetanse. De ønsker å lære av å pendle mellom de forskjellige fellesskaper på en måte som minner om de ferdigheter kulturforskeren opparbeider i sitt virke. Nye fellesskaper utgjør ikke en trussel, men en mulighet for å finne nye oppfattelser av hvordan livet kan leves...
[ Back ]