Produksjon av billed skisser fra Indonesia

Dalai Lama

Produksjon II av billed skisser fra Indonesia

Produksjon for mobiltelefoni, tema: aper